Velkommen til Hellenes Maskin Utleie. 

                                          Her får du full oversikt over maskiner og utstyr vi leier ut til enhver tid. 

                                                      Vi holder døgnåpent utleie så ta kontakt om dere ønsker å leie. 

                                                       Kontakt oss på 41379559 eller på post@hellenesmaskin.com

Maskiner
Extra utstyr til maskiner
håndholdt Verktøy
Bilhengere
Agrigat og lensepumper
Lagringsplass